สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resources

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

TP3

            โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1271...        .....         .
            Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.