ศูนย์ข้อมูล กตน.

กิจกรรมเด่น

กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
การประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจอสอบและข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ

บุคลากร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวกิจกรรม

flower

 

Blue Clean Modern Corporate Annual Report Cover 10

ข่าวประชาสัมพันธ์D250745D DF01 4B35 A33C 4AF594574A76

 

ระบบสารสนเทศและการให้บริการ

internal control

ควบคุมภายใน

risk

บริหารความเสี่ยง

Operation manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

audit

แผนการตรวจสอบ

report

สรุปผลการตรวจสอบ

survey

แบบสอบถามความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

complaint

ช่องแจ้งร้องเรียน

กตน. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png2.png0.png1.png6.png1.png
วันนี้14
เมื่อวานนี้21
สัปดาห์นี้71
เดือนนี้175
รวมทั้งหมด20161

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 20:40

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก