กิจกรรมเด่น

การประชุมเปิดการตรวจสอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดการประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การประชุมเปิดการตรวจสอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดการประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การประชุมเปิดการตรวจสอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดการประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
กตน. เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
กตน. เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
กตน. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สทนช. กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงที่รู้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สทนช. กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงที่รู้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต ONWR SMART Changes SMART Powers 2022 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
กตน. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ"ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
การประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์อำนวยการน้ำ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจอสอบและข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
การประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กองการต่างประเทศ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหาร


นายณัฐธีร์ ศรีภิรมย์ชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กตน.

กตน. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png2.png2.png1.png4.png3.png
วันนี้11
เมื่อวานนี้16
สัปดาห์นี้73
เดือนนี้136
รวมทั้งหมด22143

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 11:42

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก