กิจกรรมเด่น

การประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ
วันที่ 15 มีนาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมปิดการตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานคลัง เพื่อสรุปผลการตรวจอสอบและข้อเสนอแนะ
การประชุมเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บุคลากร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศและการให้บริการ

internal control

ควบคุมภายใน

risk

บริหารความเสี่ยง

Operation manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

audit

แผนการตรวจสอบ

report

สรุปผลการตรวจสอบ

survey

แบบสอบถามความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

complaint

ช่องแจ้งร้องเรียน

กตน. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png0.png3.png8.png
วันนี้7
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้322
รวมทั้งหมด19038

วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 11:16

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก