เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8:30 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ในตลาดนัดปลอดขยะ  ณ อาคารจุฑามาศ 89/168-170

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210